ZEMİN ETÜDÜ

KARTAL JEOLOJİ-JEOFİZİK

ZEMİN ETÜDÜ

Firmamız Zemin Etüdü çalışmalarını “Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü” şartnamelerine uygun olarak yürütmektedir.

Zemin Etüdü aşağıdaki metotlarla yapılmaktadır.Bunlar:

1-Sondaj Yaparak,
2-Araştırma Çukuru Açılması Suretiyle,
3-Sismik Etüt ile.
Bir zemin etüdü raporu hazırlanmadan önce arazi hakkında önceden yapılmış çalışmalar gözden geçirilir. Daha sonra etüdün nasıl yapılacağı kaç tane sondajın ve sismik etüdün sayıları belirlenir. Bunlar projelendirildikten sonra arazi çalışmalarına geçilir.

1-Sondaj Yapılarak; Arazide sondaj yapılırken sahanın jeolojik-jeofizik ve geoteknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Sondaj esnasında arazinin, dolgu kalınlığı, yer altı su seviyesi, zemin profili tespit edilmektedir.

Zemin ortamında (çakıl,kum,silt,kil) SPT (standart penetrasyon deneyi) yapılmaktadır. Zeminden Shalby tüpü ile UD (örselenmemiş) numune alınmaktadır. Tüpün alt ve üst kesimleri hava alınmayacak şekilde parafinlenerek labaratuvara gönderilir.

Kaya ortamında ise karatiyer vasıtasıyla yüzde karotlu ilrleme yapılarak kaya ortamının TCR (topta karot yüzdesi), SCR (silindirik karot yüzdesi), RQD (kaya kalitesi değerleri) belirlenmektedir.

2-Araştırma Çukuru Açılarak; Arazide 3-4m. derinliğinde çukur kazılır. Buradan Shalby tüpü ile örselenmemiş numune alınır ve tüpün alt ve üst kısımları parafinlenerek laboratuvara gönderilir.

3-Sismik Etüt İle; Sismik hızlar (Vp-Vs) ve zemine ait geoteknik parametreler, zemin hakim periyodu (To) belirlenmektedir. Daha sonra yer altı su seviyesini ve zemin tabakalarının tespitine yönelik rezistivite (Schlumberger) etüt çalışması yapılır.

Sondajdan ve araştırma çukurundan alınan numuneler laboratuvada ;

Üç eksenli basınç dayanımı,
Serbest basınç dayanımı,
Elek analizi-Konsolidasyon,
Atteberg deneyi
Nokta yükleme ve basınç (Kaya ortamında) deneyleri yapılmaktadır.
Sondaj, Araştırma Çukuru, Sismik Etüt ve Laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler ışığında arazinin, zemin emniyet gerilmesi, potansiyel sıvılaşma, yer altı su seviyesi, depremsellik, zemin hakim periyodu vb. gibi parametreler belirlenerek Bayındırlık Bakanlığı formatında rapor hazırlanır.