ARKEOJEOFİZİK

ARKEOJEOFİZİK NEDİR

ARKEOJEOFİZİK NEDİR

Arkeolojik çalışmaların hemen hepsinde karşılaşılan en büyük problemlerden biri antik yapıların süreklilikleridir. Arkeolojik projelerde yeri ve derinliği kısmen bulunan yapıların (duvarlar, odalar, vb.) nereye ve ne şekilde devamlılık gösterdiği genelde kazılar ile bulunur. Ancak özellikle hasar görmemesi gereken tarihsel yapıların gün ışığına çıkartılması büyük bir titizlik isteyen çalışmalardır. Bir başka açıdan bakıldığında ise büyük ölçeklerde bir antik yaşam alanı veya daha da büyük olan bir antik kent düşünüldüğünde geniş boyutlarda bir araştırma kazısı yapmak hem zaman hem de maliyet açısından projelere çok büyük külfetler getirebilir. Bu tip arkeolojik araştırmalarda bulunan yapıların sürekliliğinin araştırılmasında veya hiç araştırılmamış, yeri bilinmeyen gömülü yapıların haritalanmasında ekonomik, hızlı ve net sonuç veren en etkin yöntem aletsel arkeojeofizik ölçümleridir. Arkeojeofizikte / arkeometride kullanılan yöntemler sahada aranılan ve ortaya çıkarılmak istenen gömülü yapı / unsurların tiplerine göre seçilmelidir.

ARKEOJEOFİZİK
Arazide konusunda uzman mühendislerimizce gerçekleştirilen arkeojeofizik ölçümler sonucunda, arkeolojik araştırmalarda yeraltında gömülü duvar, yol, tünel, kanal, boşluk, vb. tüm yapıların aşağıdaki özelliklerine hasarsız biçimde erişmek mümkün olmaktadır :

Yapıların kaç metrede gömülü oldukları,
Ne yöne devam ettikleri,
Özellikle oda veya benzeri boşluklu yapıların yeraltındaki alt ve üst kot sınırları,
Yapıların uzanım / doğrultu ve dalım geometrileri