SU ARAMA

KARTAL JEOLOJİ-JEOFİZİK

SU ARAMA-BULMA, SU ETÜDÜ

Yeraltı suyu arama çalışması yani diğer isimleri ile su etüdü, jeofizik etüt ya da jeofizik rezistivite etüdü, sınırları belirli bir bölgede yeraltı suyunun varlığını araştırmaya yönelik olarak bir cihaz yardımı ile gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardır.

Jeofizik etüdün birkaç değişik metodu olsa da en yaygın ve kullanışlı olanı schlumberger yöntemi adı verilen bir arama çalışmasıdır.

Kabaca tarif etmek gerekirse bu çalışma esnasında düz bir hat boyunca yere belirli aralıklarla kazıklar (elektrotlar) çakılarak bu kazıklar üzerinde yere elektrik akımı gönderilir ve geri dönüş değerleri kaydedilir.

Alınan ölçümler ofiste çeşitli veri işlem aşamalarından geçirilerek yeraltı modellemesi yapılır. Yapılan tüm bu hesaplamalar uzman mühendislerce yorumlanarak, yerin elektrik direncine dayalı arazinin jeolojini de kapsayan yeraltı araştırma raporları oluşturulur.

Jeofizik etüt prensip olarak kayaçların elektrik iletkenliğini ölçmeye olanak verdiği için derinliğe bağlı olarak kayaçlar arasındaki geçirgenlik değişimlerini belirlemek mümkündür. Dolayısıyla tabakalar arasında hareket eden yeraltı sularının varlığı belirlenmeye çalışılır.

Bununla birlikte jeofizik etüt ile hiçbir zaman mevcut yeraltı suyu miktarının ölçümü yapılamamaktadır. Daha öncede belirtildiği üzere jeofizik etüt, kayaçların elektrik iletkenliğinin ölçülmesi esasına dayanır. Buradan da yeraltı tabakalarının farklılığından doğan iletkenlik farkları yorumlanarak formasyon ve yeraltı sularına dair bilgi verilir.

Jeofizik etütlerde dikkat edilmesi gereken en önemli kısım, çalışmanın sadece ölçüm yapmaktan ibaret olmadığının anlaşılmasıdır. Ölçümlerin doğru ve hatasız alınması kadar arazinin jeolojisini (yüzey ve yer altı yapıları, formasyon ve tabakalar, faylar ve diğer tektonik oluşumlar) bilmek, o bölgede daha önceden yapılan sondaj çalışmalarının varlığını ve sonuçlarını araştırmak, doğru ve hatasız bir rapor bu gibi bilgi ve tecrübelerle şekilleneceği gibi yeraltı suyunun varlığına dair sonuçlar da tüm bu farklı değerlerin birleştirilmesi ve yorumlanması ile ortaya çıkar.

Jeofizik etüt yapılması düşündüğünüzün aksine sizi yüklü bir maliyetten kurtarır. Etüt yapılmaksızın sondaj kuyusu açılarak su çıkmaması halinde yaptığınız yatırım tamamen boşa gidebilir. Maksimum su veriminin elde edileceği kuyu lokasyonu jeolojik araştırmalar, jeofizik etüt, hidrojeolojik çalışmalar sonucunda belirlenir ve su sondaj kuyusunun projesi bu verilere göre hazırlanır.