MADEN ARAMA

MADEN ARAMA

Maden arama çalışmalarımızın her aşamasında önceliğimiz insan ve doğadır. Sürdürülebilir bir maden arama programı çerçevesinde, çalışma yaptığımız her lokasyonda, kısa ve uzun dönem istihdam olanakları yaratmaya özen göstermekteyiz.

Maden arama stratejilerimizi, sadece iç pazar talepleri üzerine değil, global ölçekte Emtia ihtiyaçlarına göre de sürekli olarak yenilemekte ve uygulamaktayız.

Yerel de kalkınmayı ise lojistik ihtiyaçlarımızı temin ederek desteklemekteyiz. Maden arama ile ilgili uluslararası normları, değişen ve gelişen aramacılık yöntemlerini sürekli takip etmekteyiz.

Bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sözlü sunum, poster, makale vb. araçlarla sektördeki diğer profesyoneller ile paylaşmakta ve genel olarak maden arama çalışmalarına yön vermekteyiz.